top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

gwrando a gwylio

Er mwyn hwylustod i'ch bywydau prysur y mae modd gwylio a gwrando ar oedfaon a phregethau Ebeneser, yn unrhyw fan ac unrhyw amser trwy glicio ar y gwasanaethau isod. Gellir gwylio oedfa'r bore  yn fyw ar Facebook neu yn ddiweddarach ar youtube. Gellir gwrando a lawrlwytho pregethau ar soundcloud neu  ar y Pod. 

Image by Christian Wiediger

Youtube

Cliciwch uchod er mwyn mynd i gyfrif Youtube Ebeneser

IMG_7432.jpeg

Soundcloud

Cliciwch uchod er mwyn mynd i gyfrif Soundcloud Ebeneser

ypod16x9.jpg

Y Pod

Cliwciwch uchod er mwyn mynd i gyfrif Y Pod Ebeneser

bottom of page