top of page

EGLWYS EBENESER, CAERDYDD

Croeso cynnes. Mae Ebeneser yn eglwys groesawus, fywiog a mentrus sy'n tystio i'r Arglwydd Iesu yn y brifddinas

Screenshot 2020-11-04 at 12.09.43.png

"Llewyrched felly eich goleuni"

Mathew 5:16

About

CODI ARIAN

ELENI (2023-2024) RYDYM YN CODI ARIAN ER BUDD Elusen Ffynnhonau byw elusen Cymorth Cristnogol/ Undeb yr Annibynwyr. 

Gellir gwylio ffrwd byw o'r oedfa pob bore dydd Sul am 10 yb ar facebook.

Ffeindiwch y ffrwd:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Eisiau derbyn Ebost WYTHNOSOL gennym? 

Diolch o galon

bottom of page