top of page

EGLWYS EBENESER, CAERDYDD

Croeso cynnes. Mae Ebeneser yn eglwys groesawus, fywiog a mentrus sy'n tystio i'r Arglwydd Iesu yn y brifddinas

Screenshot 2020-11-04 at 12.09.43.png

"Llewyrched felly eich goleuni"

Mathew 5:16

Suliau Awst - Tachwedd 2023
*Cynhelir oedfa’r bore am 10.00 yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd,
Old Church Rd, CF14 1AD
*Cynhelir oedfa’r pnawn
yng nghapel y Methodistiaid, Penlline Rd, CF14 2AA
*Cynhelir Angor ar yr ail ar pedwerydd Sul o bob mis

yn Reach Centre, Avondale Street, Grangetown, CF11 7DT
7.30 - Pob nos Lun, cynhelir y cwrdd gweddi yng nghapel y Methodistiaid ac ar Zoom.
Dolen yn yr e-bost wythno
sol.

Suliau Awst
6       Oedfa pnawn yn unig yng Nghapel y Methodistiaid
o d
an arweiniad Ifan a Catrin Roberts. Capel y Crwys am 6.00
13     Oedfa’r bore yn unig am 10.00 yng 
Nghanolfan yr Eglwys Newydd
o dan arweiniad Gwilym Jeffs.  
  
20       Oedfa p’nawn yn unig am 3.00 yng nghapel y Methodistiaid
o dan arweiniad Cynan Llwyd
27     Oedfaon y Sul am 10.00 a 3.00 o dan arweiniad John Roberts  

Suliau Medi
Medi 3 - Andrew Sulley (bore a phnawn)
Medi - 10 bore Gwynedd Jones; pnawn - i'w drefnu
Medi 17 - Gwilym Jeffs (Bore a phnawn)
Medi - 24 Siân Rees, Cymdeithas y Beibl (bore a phnawn)

Suliau Hydref
Hydref 1 - Ifan a Catrin Roberts (bore a phnawn)
Hydref 8 - Rosa Hunt, Tabernacl (bore a phnawn)
Hydref 15 - Cynan Llwyd (bore a phnawn)
Hydref 22 - Heulwen Davies, Llanelli (bore) Gwilym Jeffs (pnawn)

Hydref 29 - Joseff Edwards,  Blaenau Ffestiniog (bore a phnawn)

Suliau Tachwedd
Tachwedd 5 - Nan Wyn Powell-Davies - Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru (bore a phnawn)
Tachwedd 12 -  Bore i’w drefnu. Rhodri Jones (pnawn) 
Tachwedd 19 - Cynan Llwyd (bore a phnawn)
Tachwedd 26 - Arwel Jones, Caernarfon  (bore a phnawn) 

Gellir gwylio ffrwd byw o'r oedfa pob bore dydd Sul am 10 yb ar facebook.

Ffeindiwch y ffrwd:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
About

CODI ARIAN

ELENNI (2021-2022) RYDYM YN CODI ARIAN ER BUDD Elusen Tir Dewi sydd yn helpu pobl yn y sector amaethyddol yng Nghymru

Eisiau derbyn Ebost WYTHNOSOL gennym? 

Diolch o galon

bottom of page