top of page

EGLWYS EBENESER, CAERDYDD

Croeso cynnes. Mae Ebeneser yn eglwys groesawus, fywiog a mentrus sy'n tystio i'r Arglwydd Iesu yn y brifddinas

Screenshot 2020-11-04 at 12.09.43.png

"Llewyrched felly eich goleuni"

Mathew 5:16

SULIAU CHWEFROR

 

Dydd Sul, Chwefror 4ydd. Oedfaon o dan arweiniad Alun.

10.00 – Llanllanast. Iesu - Goleuni’r byd. Gweithgarwch bywiog i’r plant yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd.

10.00 - Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. GWEDDI 4. Gweddi’r Arglwydd.

3.00 – Oedfa Gymun yng nghapel yr Eglwys Fethodistaidd o dan arweiniad Alun.

 

Dydd Sul, Chwefror 11eg. Oedfaon o dan arweiniad Alun.

10.00 - Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Gweddi 5. Gweddi’r Arglwydd

3.00 – Oedfa yng nghapel yr Eglwys Fethodistaidd o dan arweiniad Alun.

4.30 – Angor Grangetown yng nghanolfan Reach. Bydd gwaith Plant

 

Dydd Sul, Chwefror 18fed. Oedfaon o dan arweiniad Alun.

10.00 - Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Gweddi’r Arglwydd. Clwb Sêr i blant cynradd.

3.00 – Oedfa yng nghapel yr Eglwys Fethodistaidd.

 

Dydd Sul, Chwefror 25ain. Oedfaon o dan arweiniad Robin Samuel

10.00 - Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd.

3.00 – Oedfa Gymun yng nghapel yr Eglwys Fethodistaidd.

4.30 – Angor Grangetown yng nghanolfan Reach. Bydd gwaith Plant

About

CODI ARIAN

ELENI (2023-2024) RYDYM YN CODI ARIAN ER BUDD Elusen Ffynnhonau byw elusen Cymorth Cristnogol/ Undeb yr Annibynwyr. 

Gellir gwylio ffrwd byw o'r oedfa pob bore dydd Sul am 10 yb ar facebook.

Ffeindiwch y ffrwd:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
dYDD GWEDDI CHWIORYDD.jpg

Eisiau derbyn Ebost WYTHNOSOL gennym? 

Diolch o galon

bottom of page