top of page

EGLWYS EBENESER, CAERDYDD

Croeso cynnes. Mae Ebeneser yn eglwys groesawus, fywiog a mentrus sy'n tystio i'r Arglwydd Iesu yn y brifddinas

Screenshot 2020-11-04 at 12.09.43.png

"Llewyrched felly eich goleuni"

Mathew 5:16

SULIAU MAI

 

Pob Sul cyntaf o’r mis rydym yn casglu bwyd sych ar gyfer gwaith Enfys Gobaith gyda’r digartref ac ymgeiswyr lloches.

 

Dydd Sul 5ed Mai

Oedfaon y Sul o dan arweiniad Alun Tudur

 10.00 – Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. “rhywbeth tebyg i fflamau tân,” Actau 2:3. Ffrwd byw ar Facebook. Paned. Clwb Sêr.

3.00 – Oedfa gymun yng nghapel y Methodistiaid yr Eglwys Newydd.

Dydd Sul 12fed Mai

10.00.y.b. – Oedfa Cymorth Cristnogol yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd o dan arweiniad Alun. Cyfeilio: Catrin Roberts. Cyhoeddi: Gill Lewis. Ffrwd byw ar Facebook. Paned.

3.00 – y.p. Oedfa yng nghapel y Methodistaidd. O dan arweiniad Arfon Jones. Organydd - Helen Thomas.

4.30 – Angor Grangetown yng nghapel Bay Church ar Corporation Road. Gwaith plant.

 

Dydd Sul 19eg Mai

10.00 – Llanllanast pob oed yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Parti Pentecost. Bwyd I ddilyn.  

3.00 – Dathlu’r Pentecost yng nghapel y Methodistiaid yr Eglwys Newydd.

Dydd Sul 26ain Mai

Oedfaon y Sul o dan arweiniad Siân Rees, Cymdeithas y Beibl.

10.00.y.b. – Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Ffrwd byw ar Facebook a Clwb Sêr. Paned

3.00 – y.p. Oedfa yng nghapel y Methodistaidd.

4.30 – Angor Grangetown yng nghapel Bay Church ar Corporation Road. Gwaith plant.

About

CODI ARIAN

ELENI (2023-2024) RYDYM YN CODI ARIAN ER BUDD Elusen Ffynnhonau byw elusen Cymorth Cristnogol/ Undeb yr Annibynwyr. 

Gellir gwylio ffrwd byw o'r oedfa pob bore dydd Sul am 10 yb ar facebook.

Ffeindiwch y ffrwd:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Eisiau derbyn Ebost WYTHNOSOL gennym? 

Diolch o galon

bottom of page